בועז ריינשרייבר
שירים מאלבום הסולו "לב", מ1:1 ומדבק במופע להקה. 50 ₪

06.11.2013
יום רביעי

דלתות

22:30

בועז ריינשרייבר

שירים מאלבום הסולו "לב", מ1:1 ומדבק במופע להקה.
50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב