בורדובז, מונרוז, פרנדזון
השילוש הקדוש מגיע ללבונטין 20 ₪

02.03.2015
יום שני

דלתות

22:30

בורדובז', מונרוז, פרנדזון

השילוש הקדוש מגיע ללבונטין

20 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב