ביאליק והקרנפים
רוק ישראלי מקורי משתתפים: שי ישק, עידן אנגל, איתמר קציר, דור חביב 40 ₪

13.12.2014
שבת

דלתות

20:00

ביאליק והקרנפים

רוק ישראלי מקורי
משתתפים: שי ישק, עידן אנגל, איתמר קציר, דור חביב
40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב