ביטניק – BeatNik
חוזרים ללבונטין משתתפים: גיא רודוביץ גלעד לוין טל תמרי עמרי קרן 52 ₪

30.01.2019
יום רביעי

דלתות

22:30

ביטניק – BeatNik

חוזרים ללבונטין
משתתפים:
גיא רודוביץ
גלעד לוין
טל תמרי
עמרי קרן
22:30 52 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב