בין לבין
שירים מקוריים ושירי משוררות 30 ₪

29.11.2015
יום ראשון

דלתות

20:00

"בין לבין"

שירים מקוריים
ושירי משוררות
20:00 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב