בית ספר לנבואה
מגיעים לתל אביב! משתתפים: אדם פז,אלעד בסרגליק,משה בילואר, גיא גרוס 30 ₪

25.05.2015
יום שני

דלתות

22:30

בית ספר לנבואה

מגיעים לתל אביב!
משתתפים: אדם פז,אלעד בסרגליק,משה בילואר, גיא גרוס

30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב