בנוף השירים
לחנים חדשים לשיריו של נתן יונתן בהופעת בכורה פולק רוק, מוסיקת עולם 40 ₪

13.07.2015
יום שני

דלתות

20:00

בנוף השירים

לחנים חדשים לשיריו של נתן יונתן בהופעת בכורה
פולק רוק, מוסיקת עולם

40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב