בקשתך התקבלה
סרטה של איילת לרמן מסיבת סיום סרט!! יופיעו Oree Holban & the Doo Not Worries ומופע אורח שלא התקבל לסרט…

17.02.2019
יום ראשון

דלתות

20:00

בקשתך התקבלה

סרטה של איילת לרמן
מסיבת סיום סרט!!
יופיעו Oree Holban & the Doo Not Worries
ומופע אורח שלא התקבל לסרט
של דניאל שריד ואורי קפלן
20:00 כניסה חופשית

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב