ברוסי
עוד פעם משתתפים: יובל ברוסילובסקי, טל שנהב, אורקו, קרן פז, שלו סרור 30/40 ₪

20.02.2015
יום שישי

דלתות

21:30

ברוסי

עוד פעם
משתתפים: יובל ברוסילובסקי, טל שנהב, אורקו, קרן פז, שלו סרור

30/40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב