גוי שכטר
מופע אמירת שלום, להתראות ותודה משתתפים:אריאל מריאש, דניאל אשכנזי, דוד סירקיס ואורחים טובים ומיטיבים 30 ₪

07.08.2017
יום שני

דלתות

20:00

ג'וי שכטר

מופע אמירת שלום, להתראות ותודה
משתתפים:אריאל מריאש, דניאל אשכנזי, דוד סירקיס ואורחים טובים ומיטיבים
20:00 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב