גיאגיא ואיילו
מנגנים 40 שירים יהיה כיף 21 ₪

13.08.2019
יום שלישי

דלתות

22:30

גיאגיא ואיילו

מנגנים 40 שירים יהיה כיף
22:30 21 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב