גימבו גיי ולהקת ספא
ראפ חשמלי בעברית מצוחצחת משתתפים: ג'ימבו ג'יי, מינס 08, זיו מרקחור 40/50 ₪

03.03.2017
יום שישי

דלתות

21:00

ג'ימבו ג'יי ולהקת ספא

ראפ חשמלי בעברית מצוחצחת
משתתפים: ג'ימבו ג'יי,  מינס 08, זיו מרקחור
21:00 40/50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב