גלי אלון
אורח מיוחד: גדי רונן משתתפים: גדי פטר, ניר שלמה, איתי שטרית, נעם שחם אורח: גדי רונן 42 ₪

09.02.2020
יום ראשון

דלתות

20:00

גלי אלון בהופעה

אורח מיוחד: גדי רונן

משתתפים: גדי פטר, ניר שלמה, איתי שטרית, נעם שחם

אורח: גדי רונן

20:00 42 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב