גלי אלון
רוק-פופ מטאפיסי

25.10.2021
יום שני

דלתות

20:00

גלי אלון // להחזיק את הדבר הזה

שירים חדשים בדואו אקוסטי

רוק-פופ מטאפיסי

משתתפים: גלי אלון וניר שלמה

42/50 ש׳׳ח

צילום: אלה ברק

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב