גל עצור+ אסף פליישמן
30 ₪

11.06.2017
יום ראשון

דלתות

22:30

גל עצור + אסף פליישמן

22:30 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב