גרמן רייטרמן
סיפור בשחור לבן- הופעת השקה. המשתתפים: ארתור גירל, קובי שלום, מוטי בן ברוך. אורחת: לונא אבו נסאר 40 ₪

28.10.2013
יום שני

דלתות

22:30

גרמן רייטרמן

סיפור בשחור לבן-
הופעת השקה.
המשתתפים: ארתור גירל, קובי שלום, מוטי בן ברוך, דרור רותם – פסנתר.
אורחת: לונא אבו נסאר

40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב