דאבל פיצר: אנשי המערות + רועי בקר ודניאל אשכנזי
אוונגרד אקספרמנטאלי בדילוגים 22:30 25 ₪

02.06.2013
יום ראשון

דלתות

22:30

אנשי המערות (אדם קומן + עמי שלו) + רועי בקר ודניאל אשכנזי

אוונגרד אקספרמנטאלי בדילוגים

22:30 25 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב