The Kims
הקימז משיקים קסטה חדשה וחזרה מרגשת במיוחד לבמות! 🩷📼הרווחים הולכים למטה המשפחות להחזרת החטופים והנעדרים.   

04.04.2024
יום חמישי

דלתות

20:00

הקימז משיקים קסטה חדשה וחזרה מרגשת במיוחד לבמות! 🩷📼
הרווחים הולכים למטה המשפחות להחזרת החטופים והנעדרים. 

 

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב