דוד גליקמן והפרויקט
דוד גליקמן והפרויקט

04.03.2023
שבת

דלתות

20:00

דוד גליקמן והפרויקט

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב