דוד גליקמן והפרויקט
דוד גליקמן והפרויקט

24.10.2023
יום שלישי

דלתות

20:00

דוד גליקמן והפרויקט

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב