דורון בוטניק
במופע אלקטרוני חדש - מוזיקה מהעתיד הרחוק! 30 ₪

12.01.2014
יום ראשון

דלתות

22:30

דורון בוטניק

במופע אלקטרוני חדש – מוזיקה מהעתיד הרחוק!
30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב