דורית ווסטון לאור
משתתפים:יובל שי-אל, חגי זהבי 40 ₪

02.07.2017
יום ראשון

דלתות

20:00

דורית ווסטון לאור

משתתפים:יובל שי-אל, חגי זהבי
20:00 40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב