דין זוהר – רסיטל שופן
רסיטל מיוחד מיצירות המלחין האהוב

15.04.2020
יום רביעי

דלתות

20:00

דין זוהר – רסיטל שופן

רסיטל מיוחד מיצירות המלחין האהוב
20:00 42 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב