דיסקואלסטי
30 ₪

23.09.2017
שבת

דלתות

22:30

דיסקואלסטי

22:30 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב