די גאסן טריו
אשכנזים שאוכלים חריף משתתפים: גל קליין, ינוש הורויץ, אסף רבי, אורי נווה 40/50 ₪

01.02.2018
יום חמישי

דלתות

20:00

די גאסן טריו

אשכנזים שאוכלים חריף
משתתפים: גל קליין, ינוש הורויץ, אסף רבי, אורי נווה
20:00 40/50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב