דניאל גואטה
בהופעה חיה שירים מניו-יורק 30 ₪

02.01.2016
שבת

דלתות

20:00

דניאל גואטה

בהופעה חיה
שירים מניו-יורק
20:00 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב