דניאל מאיר+ אורי קצנשטיין+ אופיר אילזצקי
UKOIDM SOUND SYSTEM 10 ₪

10.09.2017
יום ראשון

דלתות

22:30

דניאל מאיר+ אורי קצנשטיין+ אופיר אילזצקי

UKOIDM SOUND SYSTEM
22:30 10 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב