דניאל ספיר | שירים
משתתפים: אודי נאור, עמרי בראל, מיכה הרשליקביץ' 30 ₪

10.11.2014
יום שני

דלתות

22:30

דניאל ספיר | שירים

משתתפים: אודי נאור, עמרי בראל, מיכה הרשליקביץ'
30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב