דניאל פרידמן טריו
הנגנים: רועי בן יוסף - תופים דויד מיכאלי - בס דניאל פרידמן - פסנתר 20:00

22.04.2019
יום שני

דלתות

20:00

דניאל פרידמן טריו

הנגנים:
רועי בן יוסף – תופים
דויד מיכאלי – בס
דניאל פרידמן – פסנתר
20:00

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב