דניאל שריד + נדב מייזל + עופר ביימל
10 ₪

24.11.2014
יום שני

דלתות

23:59

דניאל שריד + נדב מייזל + עופר ביימל

10 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב