דניאל שריד/נדב מייזל/עופר ביימל & EFT
דניאל שריד/נדב מייזל/עופר ביימל & EFT

16.06.2013
יום ראשון

דלתות

22:30

דניאל שריד/נדב מייזל/עופר ביימל
& EFT
) דניאל דבידובסקי/עידו בוקלמן/עופר ביימל)
22:30 30 ש"ח

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב