דניאל שריד/נדב מייזל/עופר ביימל
ג'אז עכשווי 30 ₪

12.01.2014
יום ראשון

דלתות

20:00

דניאל שריד/נדב מייזל/עופר ביימל

ג'אז עכשווי

30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב