דניאל שריד עם נדב מייזל ועופר ביימל
מארחים את הסקספוניסט אסיף צחר ואת החצוצרנית טל אברהם 30/40 ₪

01.05.2018
יום שלישי

דלתות

22:30

דניאל שריד עם נדב מייזל ועופר ביימל

מארחים את הסקספוניסט אסיף צחר ואת החצוצרנית טל אברהם
22:30 30/40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב