דניה לנדסברג
סולו פסנתר מתארחים- טל אבן צור ועדן ניר 30 ₪

26.11.2013
יום שלישי

דלתות

20:00

דניה לנדסברג

סולו פסנתר

מתארחים- טל אבן צור ועדן ניר30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב