דקות אחרונות בארץ
משתתפים - יונתן רייסין שחר אמדור נדב לביא ניצן בירנבאום 37 ₪

13.08.2019
יום שלישי

דלתות

20:00

דקות אחרונות בארץ

משתתפים –
יונתן רייסין
שחר אמדור
נדב לביא
ניצן בירנבאום
20:00 37 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב