האוטו הצהוב – התנעה ראשונה
30 ₪

17.10.2017
יום שלישי

דלתות

22:30

"האוטו הצהוב – התנעה ראשונה "

22:30 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב