האחיות גמשיד
שירים מהאלבום הבכורה שבדרך 35 ₪

20.05.2015
יום רביעי

דלתות

22:30

האחיות ג'משיד

שירים מהאלבום הבכורה שבדרך
35 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב