הברגרז
אחרי החגים!!!! משתתפים: מתן אבנר, איתי ורדי, דן ברגר 30 ₪

25.10.2014
שבת

דלתות

20:00

הברגרז

אחרי החגים!!!!
משתתפים: מתן אבנר, איתי ורדי, דן ברגר
30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב