הדס לחר טריו
20/30 ₪

29.05.2017
יום שני

דלתות

22:30

a

הדס לחר טריו

22:30 20/30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב