הדרה לוין
עד התוהו הבא - שירים חדשים וסטנדאפ על פי תהום. אם יש לכם לב, הביאוהו לכאן 50 ₪

05.04.2016
יום שלישי

דלתות

20:00

הדרה לוין

עד התוהו הבא – שירים חדשים וסטנדאפ על פי תהום.
אם יש לכם לב, הביאוהו לכאן

20:00 50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב