הדרה לוין
נקמת הפסנתר השיכור וסאנדאפ על פי תהום, בהרכב מעבדה לקראת עוד אלבום ועוד ספר. 50 ₪

30.05.2016
יום שני

דלתות

20:00

הדרה לוין

נקמת הפסנתר השיכור וסאנדאפ על פי תהום,
בהרכב מעבדה לקראת עוד אלבום ועוד ספר.
20:00 50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב