הדרה לוין
נקמת הפסנתר השיכור וסטאנדאפ על פי תהום, בהרכב מעבדה. אם יש לכם לב, הביאוהו לכאן. נגנים: אסף קראוס, אבי שניידר…

26.09.2016
יום שני

דלתות

20:00

הדרה לוין

נקמת הפסנתר השיכור וסטאנדאפ על פי תהום,
בהרכב מעבדה. אם יש לכם לב, הביאוהו לכאן.

נגנים: אסף קראוס, אבי שניידר
20:00 50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב