הדרה לוין
נקמת הפסנתר השיכור וסטאנדאפ על פי תהום בהרכב מעבדה. אם יש לכם לב, הביאוהו לכאן. 50 ₪

30.10.2016
יום ראשון

דלתות

20:00

הדרה לוין

נקמת הפסנתר השיכור וסטאנדאפ על פי תהום
בהרכב מעבדה. אם יש לכם לב, הביאוהו לכאן.
20:00 50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב