הדרה לוין
נקמת הפסנתר השיכור וסטאנדאפ על פי תהום לקראת אלבום חדש. הרכב מעבדה ואורח מיוחד. אם יש לכם לב, הביאוהו לכאן.…

26.03.2017
יום ראשון

דלתות

19:30

הדרה לוין

נקמת הפסנתר השיכור וסטאנדאפ על פי תהום
לקראת אלבום חדש. הרכב מעבדה ואורח מיוחד.
אם יש לכם לב, הביאוהו לכאן.
19:30 50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב