הדרה לוין
נקמת הפסנתר השיכור, סטאנדאפ על פי תהום ספוקן וורד, שירים חדשים, בהרכב מעבדה. אם יש לכם לב, הביאוהו לכאן. 50…

11.03.2018
יום ראשון

דלתות

19:30

הדרה לוין

נקמת הפסנתר השיכור, סטאנדאפ על פי תהום
ספוקן וורד, שירים חדשים, בהרכב מעבדה.
אם יש לכם לב, הביאוהו לכאן.
19:30 50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב