הדרה לוין
לקראת אלבום חדש. פסתר שיכור, ספוקן וורד, שיחה, וגילויים לא-נאותים על השירים וסטנדאפ על פי תהום. אם יש לכם לב,…

29.12.2019
יום ראשון

דלתות

19:30

הדרה לוין – אין לאן ללכת

לקראת אלבום חדש. פסתר שיכור, ספוקן וורד, שיחה, וגילויים לא-נאותים על השירים וסטנדאפ על פי תהום.
אם יש לכם לב, הביאוהו לכאן.
19:30 52 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב