הדרה לוין
הופעת משתה, אלבום חדש, נקמת הפסנתר השיכור וסטאנדאפ על פי תהום אם יש לכם לב, הביאוהו לכאן.

27.02.2020
יום חמישי

דלתות

19:30

הדרה לוין

הופעת משתה, אלבום חדש, נקמת הפסנתר השיכור וסטאנדאפ על פי תהום
אם יש לכם לב, הביאוהו לכאן.
19:30 52 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב