הדרה לוין
בהופעת מעבדה וסטנדאפ על פי תהום לקראת אלבום 13 Rage Against the Eclipse 50 ₪

28.12.2014
יום ראשון

דלתות

20:00

הדרה לוין

בהופעת מעבדה
וסטנדאפ על פי תהום
לקראת אלבום 13
Rage Against the Eclipse

50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב