הדרה לוין
"מרחק נגיעה" פסתר שיכור, ספוקן וורד, שיחה, וגילויים לא-נאותים על השירים במרחק נגיעה ממש. אם יש לכם לב, הביאוהו לכאן.…

23.08.2020
יום ראשון

דלתות

19:30

הדרה לוין

"מרחק נגיעה"

פסתר שיכור, ספוקן וורד, שיחה, וגילויים לא-נאותים על השירים במרחק נגיעה ממש.
אם יש לכם לב, הביאוהו לכאן.

19:30 52 ש"ח

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב