הדרה לוין
עד התוהו הבא - סאנדאפ על פי תהום, בהרכב מעבדה לקראת עוד אלבום ועוד ספר 50 ₪

24.08.2015
יום שני

דלתות

20:00

הדרה לוין

עד התוהו הבא – סאנדאפ על פי תהום,
בהרכב מעבדה לקראת עוד אלבום ועוד ספר


50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב